Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


public:cikhaj2011:uvod

Cikháj 2011

Zde najdete reportáž s fotkami ze soustředění na Cikháj 2011 - Fyzika v živé přírodě. Zjistíte co všechno jsme zažili a ať už jste byli s námi, nebo tu brouzdáte jen tak, můžete si zkusit položit nadhozené otázky s žárovkou a třeba si na něco sami přijdete.Pokud nám chcete sdělit, co se Vám na Cikháji líbilo, nelíbilo, co Vám scházelo nebo přebývalo a co jste si odnesli, budeme moc rádi, když napíšete do Diskuse, díky.

Pondělí

Příjezd na Cikháj byl trochu deštivý, ale protože nikdo nebyl z cukru, dorazili jsme včas a po ubytování na pokojích a převlečení jsme se vrhli na řízkovou večeři.

Seznámení

Po večeři zahájil Zdeněk Bochníček již 17. ročník soustředění na Cikháji. Těžko tomu uvěřit, ale skutečně se zde už takto dlouho schází lidé se zájmem o fyziku. Pokaždé ale přijedou noví lidé a proto je potřeba zas a znova připomínat, jak to tu celé bude probíhat a navzájem se seznamovat.

Po několika seznamkách jsme se pokusili zjistit o sobě i něco hlubšího než jen oblíbenou barvu nebo počet sourozenců a tak jsme položili deset záludných otázek o tom, jak by jste se zachovali v různých složitých životních situacích. Každý si měl rozmyslet svou odpověď ANO či NE a potom byl dán prostor, aby si všichni svoje rozhodnutí trochu více odůvodnili a potom jej konfrontovali s lidmi opačného názoru.

 • Jak moc bylo obtížné nacházet argumenty pro své názory?
 • Šlo Vám o to druhé přesvědčit o své pravdě nebo porozumět jejich úhlu pohledu?
 • Jste si jistí svými názory? Promýšlíte si je, nebo přejímáte od jiných?

Úterý

Bio-mechanika

aneb mechanika v biologii - Zdeněk Bochníček

Biomechanika je samostatná vědní disciplína, která se zabývá mechanickou strukturou, mechanickým chováním a mechanickými vlastnostmi živých organismů a jejich částí. Spektrum zájmu biomechaniky je velmi široké: od hledání optimalizace sportovního výkonu až po mechanické interakce makromolekul při procesech v živém těle. V přednášce jsme si povšimli aplikace základních fyzikálních zákonů mechaniky při studiu pohybu živých organismů. Lidská chůze a běh, atletické sportovní výkony a schopnosti a omezení malých a velkých živočichů budou naše hlavní témata.

 • Co nereálného je na Jurském parku a Hvězdné pěchotě?
 • Jak velkou výhodu mají při chůzi velcí oproti malým?
 • Jak může být klokan tak rychlý běžec a jak se pohybuje žížala?

Sobolí šlacha a Dramahrátky

Před obědem zbyla trocha času a tak jsme si zahráli tradiční hru sámských eskymáků z dalekého severu. Ne že by sob měl něco společného se sobolem a jsou vůbec sámové eskymáci? PETka s trochou vody postačí a kdo první zvládne 100 oběhů kolem svého družstva, ten vyhrává.

Po obědě jsme využili chvilky volna a nejprve se rozehřáli Prasátky, potom jsme různě chodili po prostoru, hráli si na těhotné, přejedené, na obřad, bitvu a hrad, upoutávali pozornost publika, vytvářeli místo, hádali se o lavičku v parku a nakonec zkoušeli udělat dva kroky do kruhu.

 • Jak často si na něco hrajete? A hrajete si ještě vůbec někdy?
 • Máte rádi improvizaci nebo spíš potřebujete mít všechno dopředu rozmyšlené, a jde to vůbec?
 • Umíte dávat prostor nápadům ostatních? Dovedete se do ostatních vcítit?

Měření

Odpoledne dostal každý možnost měřit a být změřen, mohli jste si třeba vyzkoušet jaký výkon mají vaše svaly po jedné minutě jízdy na kole; jaké máte svalové napětí; jak dobře vidíte tvary, barvy a odstíny šedi; na jakou vzdálenost rozeznáte dva blízké světelné body; jaký rozsah zvuků slyšíte; jaký je objem vašich plic a síla výdechu; jaký tlak v plicích vytvoříte při výdechu; jaký máte tlak a tep; jaký je frekvenční rozsah vašeho hlasu nebo jaký máte BMI.

Po večeři proběhla konference, kde všichni postupně odprezentovali výsledky svých měření a každý mohl zjistit, jak na tom je.

 • Stačí vám být průměrnými? Vynikáte v něčem?
 • Jste spokojeni se svou kondicí? Pokud ano, tak co pro ni děláte a pokud ne, uvažujete, že byste s tím něco dělat začali?
 • Jak moc je pro vás důležité, co si o vás ostatní myslí?

Noční obloha

Protože úterý bylo výjimečně jasné a večer se objevily jen lehounké mraky, byly podmínky i přes jasně svítící měsíc docela dobré. Proto se vynesli všechny teleskopy na louku za Cikhájí a za poutavého výkladu Báry Mikulecké jsme v chladné letní noci pozorovali hvězdnou oblohu.

Taneční Baraka

Proč lidi baví tanec? Proč chodí někteří mladí na diskotéku? Jde o společný zážitek z pohybu? Intimitu letmých doteků? Možnost vyjádření zcela jiným způsobem nebo útěk od reality?

Tancem se dá vyjádřit mnoho a ať už máte zkušenosti prehistorického megalitu nebo se denně výrazovým tancem zabýváte, večerní tanečně pohybová dílna se snažila rozpohybovat vše co má nohy, ruce, tělo a hlavu a ukázat, že tanec není jen „trsání“.

 • Jak na vás působí prostor?
 • Jak jednoduše jste s ostatními navazovali kontakt a interagovali?
 • Dokážete tancovat opravdu špatně? A co to vlastně znamená špatně tancovat?
 • Dařilo se vám vyjadřovat pohybem emoce a abstraktní pojmy?

…energie, strach, radost, život, smrt, cesta, chaos, zrození, čas, osud, dobro, zlo, pomoc, smutek, cíl, víra, nenávist, láska, budoucnost…

Po taneční dílně přišla na řadu druhá část programu, ve které byla možnost sledovat film Baraka a pokusit se vyjádřit své pocity pohybem. Ať už to bylo pozdně noční hodinou, nebo vážností a pomalým tempem, většina z nás nakonec film sledovala ze sedu či lehu, snad vás i tak chvilkami oslovil.

Baraka

Středa

Jak vidět polarizované světlo

aneb Konec včelího monopolu? - Jana Jurmanová

Polarizované světlo se liší od běžného světla nepolarizovaného orientovaností vektoru elektrické intenzity v prostoru, čehož některé druhy živočichů (včely, mravenci, korýši) využívají k navigaci. Lidské oko není v principu uzpůsobeno k rozlišení polarizovaného světla od nepolarizovaného, ale existuje jeden výjimečný jev, který toto pravidlo porušuje. Jeho využití není pouze zábavné, ale otvírá i možnosti vzniku nové medicínské techniky odstranění šilhavosti. Polarizovaného světla lze využít i při průzkumu vnitřních vrstev oka sousedících se sítnicí. Ve druhé části přednášky bylo promluveno o zeleném zákalu a přístroji GD'x, který umožňuje zelený zákal detekovat ještě před jeho plným rozvinutím.

Mafiáni

Terry Kudla, Majkl Dlouhán, Bob Drtič nebo Big Dik byli jen jedni z hochů Big Bosse, které bylo potřeba v dopolední běhací hře identifikovat. Navíc byly vyšetřovací týmy neustále ohrožovány BB'ho nájemnými vrahy, inu žádný med ale trocha spolupráce a pohybu ještě nikoho nezabila :-)

Člověk a ionizující záření

Pavel Konečný

Cílem přednášky bylo ukázat, že ionizující záření doprovází život od jeho vzniku po současnost a na rozdíl od řady mnohem nebezpečnějších, ale o to méně mediálně populárních rizik pro člověka, se jedná po fyzikální stránce o dobře uchopitelný jev, který lze na rozdíl od všeobecného přesvědčení poměrně snadno detekovat a měřit, a s jeho umělými zdroji je možné relativně bezpečně koexistovat.

Telepatie

I když bylo venku pošmourno, vydali jsme se do lesa na tří kilometrový závod dvojic v telepatii.

Deset zastavení s deseti otázkami, běh a déšť. A taky jedno vosí hnízdo a hektický návrat pořádným slejvákem.

 • Kde jste v sobě našli motivaci běžet naplno drsným terénem uprostřed deště?
 • Bavíte se s lidmi, které potkáváte o vašich zájmech a o vás samotných? Ano? Ne? Co tím získáváte a co ztrácíte?
 • Zvládáte se dennodenně motivovat i k méně zběsilým výkonům?

Vejce pilot

Hodina je krátká doba na rozmyšlení konstrukce nového přistávacího modulu, stavbu prototypu a jeho ozkoušení. Jak to navíc udělat, aby pilot při pádu z pěti metrů neutrpěl zranění a dotýkal se nakonec povrchu planety?

Luminiscence

Zdeněk Navrátil

Luminiscence je jedním z pozoruhodných jevů přírody. Skutečnost, že látka svítí, i když k tomu zdánlivě nemá důvod, přitahovala zájem vědců i laické veřejnosti. Přednáška podala informace o principech vzniku luminiscence, jejich druzích a výskytu v neživé i živé přírodě. Také se pokusila nastínit, jak lze luminiscenci využít ke zkoumaní živých organismů.

Helena Kellerová

Životní příběh Heleny Kellerové je celoživotní boj, moci dělat všechno to co dělají ostatní a dělat to dobře. Tento silný příběh z prostředí slepých lidí, mohli všichni alespoň ve zkratce zažít na vlastní kůži v podobě dvou hodin tmy a hudby.

 • Máte občas pocit, že vám něco brání žít šťastný život? Co je tou překážkou? Dá se odstranit?
 • Zažili jste ve svém životě těžké chvíle, které jste nakonec překonali? Pomáhal vám při tom někdo?
 • Co všechno byste dokázali, kdybyste měli pevnější vůli? Dala by se nějak síla vlastní vůle ovlivnit?

Čtvrtek

Pohyb živých organismů ve vzduchu

Pavel Konečný

Jednou z důležitých vlastností živého organismu je schopnost šířit se. Vyšší formy jsou schopny aktivního pohybu. K dispozici jsou pevniny, vodstva, atmosféra a jejich rozhraní. Ve všech zmíněných prostorech se pohybuje aktivně či pasivně spousta organismů. V přednášce jsme se zabývali tím, co to z fyzikálního hlediska znamená pohyb v atmosféře, jaké fyzikální mechanismy mají zájemci o létání k dispozici a proč nejsou některé využity. Trochu podrobněji jsme se zmínili o vzniku aerodynamického vztlaku. Podívali jsme se, odkud berou létající organismy energii ke svému létání. Je to vždycky taková dřina, nebo můžeme některým tvorům závidět možnosti, které mají při překonávání vzdálenosti bez práce svalů?

Planetky

Bára Mikulecká

Planetky jsou velmi zajímavá tělesa, která se nachází v dříve poněkud opomíjených částech naší Sluneční soustavy. Vzhledem k tomu, že by střet planety Země s větší planetkou měl v každém případě fatální důsledky pro život na Zemi, je porozumění dynamice systému drobných těles naší Sluneční soustavy a jejich struktuře velmi důležité. Nejen proto přitahuje tato oblast značný zájem astrofyziků. Studium malých těles má v České republice dlouholetou tradici a je v současné době umocněno rozvojem moderních pozorovacích technik a výpočetními možnostmi.

Život je boj

Odpoledne před všechny předstoupil Dr. Solfernus, sám ďábel. Měl pro přítomné zajímavou nabídku.

Ukázal jim několik velkých civilizací, které si také mysleli, že jsou na vrcholu vývoje lidstva, ale žádná z nich dlouho nepřežila a všechny teď leží v troskách. A co současná lidská civilizace?

Podle jeho názoru jsou lidé ve své podstatě zlí a hloupí a co je nejhorší, navíc ještě nepoučitelní, což je obzvláště smutné, protože kdyby byly poučitelní, mohli by alespoň být zlí a hloupí pokaždé jinak, ale takto je to nuda, protože dělají stále stejné chyby.

Nabídl tedy všem možnost vrátit se v čase do několika významných období lidského vývoje a pokusit se zachovat jinak a lépe. Pokud se zvládnou zachovat lépe a mít se dobře alespoň na 60% optima, potom jim dá tuto službu nejen zcela zdarma, ale navíc ještě přihodí na večerní hostinu kupu dobrot. No a v případě, že by selhali si vezme jejich duši večeři :-)

Sázka to byla v skutku lákavá a proto se za chvíli před budovou shromáždil dav, který se rozdělil na dva stejně silné národy - na Pleniče a Hodné.

Poté už dostali pravidla první etapy a následovaly další a další, cestovalo se napříč časem a prostorem a skončilo se až po večeři.

Pravěk

 • Je v současnosti někde na zemi nouze o jídlo?
 • Jaký je význam komunikace?
 • Potřebujeme ke všemu slova nebo by to šlo i bez nich?

Starověk

 • Jak rychle se obnovují skutečné lesy a moře?
 • Je možné je vytěžit na 0 a čekat že se za pár let sami obnoví?
 • Co dělat, když soused bezohledně kácí a není s ním domluva?

Středověk a kolonialismus

 • Máte v sobě agresivitu? Jak s ní zacházíte?
 • Kde je hranice mezi zdravou soutěživostí a sobeckou bezohledností?

Studená válka

 • Jak ve skutečnosti probíhá domluva mezi státy o rozdělení surovin?
 • Proč vznikl sport?
 • Jaký je mechanismus války ve zbrojení?
 • Čím to, že se může část obyvatelstva bavit, zatímco druhá část si jen užívá?

Přítomnost

 • Jak využíváš svobodu, kterou díky individualitě současného systému a absenci centrálního plánování požíváš?
 • Podvádět nebo spolupracovat? Jak to máš ve skutečném životě? Věříš lidem?
 • Jaká je regenerační schopnost našeho skutečného životního prostředí?

Budoucnost

 • Jaká podle tebe bude budoucnost?
 • Zvládneš se poučit ze svých chyb? A co lidstvo jako celek?
 • Dá se s tím něco dělat? Co s tím můžeš dělat ty osobně?

Dokáže fyzika vysvětlit život?

Jan Novotný

Snaha fyziky o co nejúplnější vysvětlení světa postupuje dvojím směrem: k jeho nejprostším stavebním prvkům a principům, jimiž se řídí jejich interakce, a k jeho útvarům s nejsložitější stavbou a chováním. Úsilí o vysvětlení života, jeho vzniku, udržování a vývoje až po úroveň lidského mozku leží v druhém směru. Zvláště po vzniku kvantové teorie si velcí fyzikové jako Bohr, Schrödinger či Penrose začali klást otázku, zda naše znalost fyziky aspoň v principu stačí na to, abychom pochopili život, vědomí a myšlení. Přednáška byla věnována seznámení s některými jejich názory a perspektivami budoucího vývoje poznání. Povšimli jsme si také filosofického pozadí problému.

Zpívání

Venku bylo mokro a tak se letošní tradiční táborák obešel bez ohně i špekáčků a přesunul se dovnitř.

I když Pleniči i Hodní sázku s Dr. Solfernem prohráli, přeci jen ho pobavili zdostatek, aby jim hromadu jídla přenechal a tudíž bylo večerní zpívání a pojídání veselé a trvalo dlouho do noci.

Další den ráno už byla jen snídaně a potom se každý rozjel domů. Věříme, že jste si z letošní Cikháje něco odvezli a třeba se příští rok zase uvidíme.

Poděkování

Účastníkům

Za jejich ochotu naslouchat a zkoušet nové věci a odvahu jít do všeho naplno.

Jméno Příjmení Škola
Anna Skotáková Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí
Daniel Jurda Gymnázium Velké Meziříčí
Denisa Gottvaldová Gymnázium Vyškov
Drahomíra Gurková Gymnázium Vyškov
Hana Pařízková Gymnázium Velké Meziříčí
Jakub Drahotský Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Jana Čaháková Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Jana Ulmanová Gymnázium Moravský Krumlov
Jesika Kubešová SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Jiří Horký Gymnázium Velké Meziříčí
Jiří Novák Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí
Jiří Vrbka Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice
Josef Poul Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Klára Suchánková Gymnázium Židlochovice
Lucie Skálová Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč
Lukáš Vejmelka Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč
Marek Jelének SPŠ a VOŠT Sokolská, Brno
Markéta Florianová Gymnázium Moravský Krumlov
Monika Robotková Gymnázium Velké Meziříčí
Natálie Burešová Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Nela Jandeková Gymnázium Moravský Krumlov
Ondřej Urbanovský Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo
Pavlína Hemerková Gymnázium Moravský Krumlov
Petr Kotlařík Klvaňovo gymnázium, Kyjov
Radim Tichý Gymnázium O.Březiny a SOŠ Telč
Renáta Juříková Klasické a španělské g., Brno-Bystrc
Tereza Doležalová SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Tereza Kadlčíková Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Tereza Pojezná Gymnázium Vyškov
Vilém Navrátil Klvaňovo gymnázium, Kyjov
Zlata Šmídová Gymnázium Velké Meziříčí
Petr Vrána Gymnázium Velké Meziříčí
Richard Růžička SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Ivana Obšilová Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč

Organizátorům a Přednášejícím

Velký dík patří zaměstnancům Oddělení obecné fyziky a didaktiky Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, za přípravu celého soustředění, skvěle připravené experimenty a měření a velmi poutavé a přínosné přednášky.

 • Zdeňku Bochníčkovi za Biomechaniku
 • Zdeňku Navrátilovi za Luminiscenci
 • Luboši Poláčkovi za technické zázemí a přípravu experimentů
 • Pavlu Konečnému za Ionizující záření a Pohyb organizmů ve vzduchu
 • Janě Jurmanové za Polarizované světlo viditelné pouhým okem
 • Janu Novotnému za Vysvětlení života současnou fyzikou
 • Báře Mikulecké za Pozorování noční oblohy, Planetky a pomoc při Heleně Kellerové

Účastníkům z řad učitelů

 • Ivaně Obšilové za pomoc při Heleně Kellerové
 • Richardu Růžičkovi za plné nasazení ve hře Život je boj
 • Petru Vránovi za plné nasazení ve hře Život je boj a zapůjčení auta pro cestu do nemocnice

Instruktorům za přípravu programu

 • Anně Dvořákové
 • Lucce Procházkové
 • Svenovi Dražanovi

Lidem

Institucím

Přírodovědecké fakultě za podporu tohoto soustředění

Přírodovědecká fakulta

Dále projektu NaturTech za finanční podporu soustředění

NaturTech - Podpora přírodovědných a technických oborů na SŠ

Ubytovacímu středisku Cikháj za vlídný a vstřícný postoj

Cikháj

Instruktorům Brno za know-how a inspiraci

Instruktoři Brno

public/cikhaj2011/uvod.txt · Poslední úprava: 2011/09/16 10:54 autor: Sven Dražan

Nástroje pro stránku