Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


public:cikhaj2009

Cikháj 2009 - Fyzika v atmosféře

Soustředění bylo v letošním roce třídenní a konalo se ve dnech 8. - 11. září 2009 pod názvem FYZIKA V ATMOSFÉŘE. Přednášky, semináře, experimenty i odpolední sportovně herní program se zabývaly meteorologií, optickými, elektrickými a dalšími fyzikálními jevy nejen v zemské atmosféře. Program soustředění byl jako vždy doplněn o večerní pozorování hvězdné oblohy.

Stránky akce Cikháj pod ÚEF PřF MU.

Balík všech fotek ke stažení zde (180 MB).

Úterý

Po příjezdu a vydatném obědě proběhla krátká tisková konference následovaná blokem seznamek. Odpoledne měl Pavel Konečný přednášku na téma Fyzika a počasí a po večeři následovalo několik hrátek s provazem na rozhýbání. Večer měl Zdeněk Bochníček přednášku na téma Světlo v atmosféře. Noc byla jasná, což umožnilo pozorování hvězd.

Středa

Po snídani byla připravena série experimentů Fyzikální dílny při kterých se měřila polarizace světla přicházejícího z oblohy, proudění větrů znázorněné pohybem balónku měřené pomocí dvou teodolitů, odpar vody závisející na teplotě a ploše, souhrnné měření meteorologických veličin v meteorologické budce, měření tlaku různými metodami, měření hustoty vodíku a indexu lomu vody.

Před obědem proběhla přednáška Kamila Lásky o Historii i současnosti meteorologických měření a pozorování v Antarktídě. Po oběděm pokračovala Fyzikální dílna dalšími měřeními a než byl čas na večeři, vyzkoušeli jsme si malou simulaci života na pastýřském ostrově. Po večeři měl Zdeněk navrátil přednášku o Výbojích v atmosféře.

Noc byla tichá, když účastníci rozděleni do malých skupinek vyráželi na časoprostorový výsadek. Od současnosti v roce 2009 je do daleké budoucnosi roku 3000 dělila řada stanovišť s nejrůznějšími globálnimi problémy o kterých se mohli něco málo dozvědět a nakonec poslat z daleké budoucnosti na vrcholu skalnatého kopce Tisůvka poselství zpět do současnosti.

Čtvrtek

Ranní přednáška Onřeje Přibyli o Klimatických změnách vyvolala bouřlivou diskusi, která se protáhla na více jak hodinu. Luboš Poláček představil Sluneční záření z pohledu využitelnosti pro získávání energie na našem území a už tu byl čas na oběd.

Globální problémy mnohdy svou složitostí a rozsahem spíše demotivují a končí častokrát diskusí večeřících filosofů. Aby se tak nestalo tentokrát, byl pro všechny připraven výlet, během něhož mohli svou troškou přispět k řešení jednoho celkem konkrétního lokálního problému - znečištění krajiny. Igelitové pytle připravit a závod může začít…

Na konci výletu bylo ve čtyřech pytlích několik desítek kilogramů odpadu a na digitálních kartách několik desítek minut záznamu, jehož sestříháním vznikly tyto „ekologické“ videoklipy:

Protože akce se pomalu chýlila ke konci, byl čas zpracovat všechna naměřená data a vytvořit prezentace výsledků jednotlivých vědeckých minitýmů pro nadcházející konferenci. Polovina příspěvků zazněla před večeří a druhá půlka po ní. Aby mohl proběhnout poslední experiment letošního soustředění, bylo nutné zajít do lesa a nasbírat dřevo. Poslední přednášku s exkurzí mimo hranice fyziky tak jak ji většinou chápeme měl Jan Novotný - Meteorologické jevy v historii, filosofii a umění. Když přednáška zkončila, venku už byla tma. Zapálili jsme oheň a počali termicky upravovat organické polypeptidy za přítomnosti vibrací harmonických i disharmonických :-)

Pod hvězdnou oblohou tak zkončilo dalších několik hezkých dní v Cikháji, kdo chtěl, mohl si ještě před spaním za světla svíček přečíst poselství vzdálené civilizace z roku 3000. Druhý den ráno jen rychlá snídaně a hurá domů.

Díky všem, kteří letošní soustředění připravili i těm, kteří se ho zůčastnili. Doufejme, že se za rok na Cikháji zase potkáme.

public/cikhaj2009.txt · Poslední úprava: 2009/12/30 02:05 autor: Sven Dražan

Nástroje pro stránku