Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


public:2012:ulet:uvod

ÚLeT - Úpická Letní Expedice

„Dne 31.7. – 5.8.2012 se konal první ročník dětského letního tábora, který se konal na Úpické hvězdárně v krásném krkonošském prostředí.“

Tak začíná povídání o ÚLeTu jedné z kosmonautek Báry Pechové, které zároveň děkuji za její příspěvky.

Opravdu. V těchto dnech se 30 odvážlivců a zůčastnilo letu na největší Saturnův měsíc Titan. Žáci 5.-9. tříd z celé republiky se zájmem o fyziku zažili 5 dnů plných objevování nejen světa kolem nich, ale i jich samotných.

„Děti zde objevovaly krásy a tajemství fyziky. Mohly si sami vyzkoušet různé experimenty a pozorovat dalekohledem hvězdy,měsíc,apod. Součástí aktivit byl také výlet na Sněžku po celou dobu výstupu byly děti ve skupinách a luštily šifry a úkoly,které našli v tubách.“

Kam jsme letěli a co všechno jsme během letu zažili … ?

Akce byla financována projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy IPN a Masarykovou univerzitou Podpora technických a přírodovědných oborů, více o všech, díky nimž akce proběhla najdete v sekci Poděkování.

Titan

Největší měsíc ve Sluneční soustavě obíhá okolo planety Saturn. Je dokonce větší, než planeta Merkur a vyjímá se i tím, že je na něm atmosféra. Nedávno zde přistála sonda Huygens, která potvrdila přítomnost metanu ve všech třech skupenstvích, tak jako je tomu na Zemi s vodou…

Vědci již dlouho uvažují nad tím, že by na Titanu mohl existovat život. A tak bylo rozhodnuto poslat na Titan výzkumný tým.

Úterý - Příjezd účastníků do letového střediska

Účastníci přijížděli do letového střediska mezi 9 a 12 hodinou. Všichni dorazili včas i přes velké vzdálenosti, které museli zdolat. Postavili jsme společně své kajuty a v mezičase jsme zkoušeli postavit co největší věž ze špejlí, provázků a modelíny …

„Po příjezdu dětí a postavení stanů byla jako první aktivita stavění co nejvyšších staveb ze špejlí a všichni dostali svá Úleťácká trička.“

Hlavním cílem dne bylo vzájemně se poznat. „Postupně se všichni poznávali různými aktivitami a vzájemnou spoluprácí, která byla hodně důležitá.“

Zapamatovat si 30 jmen během jednoho dne? Pokusili jsme se o to. Dopomohlo nám k tomu několik aktivit. Například v „Mlsné mařeně“ si každý z nás vymyslel přazdívku začínající na stejné písmeno jako jeho jméno a zároveň speciální grimasu. Opakovat některé z nich občas nebylo nejjednodušší ale musím říct, že dodneška bych většinu z nich dokázala vyjmenovat … Androidský Albert, Šílená Šárka … Vzpomenete si taky?

Pak jsme zkoušeli házet míčky, hráli jsme Bingo podle zajímavých odpovědí na otázeky a zkrášlili si naše kajuty vlastními erby a každý si ve stanu začal dělat svů vlastní příjemný kutloch.

Abychom se poznali více jako tým, jak jsme si schopni vzájemně pomáhat, jak moc bereme ohledy na slabší, jak přemýšlíme při řešení problému, zkusili jsme si několik dalších rychlých aktivit. Projevily se zde první problémy v týmové spolupráci, které jsme si společně zkusili uvědomit.

„Večer nám vedoucí (Barbora Mikulecká a Honza Pavelka) předvedli pokusy se zvukem např. kytaru vyrobenou z fotobuňky a bužírky, hrající lampičky, nebo také intenzivní zvuk vydávaný rourou. Všichni si pokusy užili a dozvěděli se mnoho nových věcí.“ Ano, večer byl na téma zvuk. Předvedli jsme vystoupení z fondu ÚDiFu, úžasného Divadla Fyziky a poté jsme si mnohé z aktivit vyzkoušeli na vlastní kůži. Víte například jaký zvuk vydává budík ve vakuovačce? Slyšeli byste se jako kosmonauti ve vesmíru?

„V noci jsme se vydali na louku, kde už byly připraveny hvězdářské dalekohledy. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, na mladší a na starší. Pozorovali jsme Měsíc, hvězdy, souhvězdí aj. Pozorování bylo dobrovolné, takže ospalci si mohli jít lehnout.“ Abychom vůbec věděli, kam letíme, potřebovali jsme se seznámit s vesmírnými objekty. K tomu jsme využili prostoru hvězdárny a techniky, kterou nám hvězdárna zapůjčila. Byla doba úplňku a tak jsme se nemohli kochat slabými objekty, ale i tak jsme viděli několik dvojhvězd, hvězdokup otevřených i kulových, mlhovinu v Lyře a mnohé další.

Středa - Let na Titan

Tábor byl krátký a intenzivní a tak jsme se již první den vydali na samotnou cestu na Titan. Před startem jsme se trochu protáhli a jen pro jistotu jsme si na cestu vyrobili několik záchraných modulů.

„Ve středu jsme se ráno rozdělili do skupinek po třech lidech a běhali jsme pro barevné lístečky, které byly rozmístěny po areálu hvězdárny. Za každý lísteček byl jiný počet bodů. Za lístečky, které jsme nasbírali jsme si kupovali otázky. Odpovědi jsme si zapisovali do složek. Aktivita byla časově omezená, takže jsme neměli moc času. Akce byla super a všichni si hodně zaběhali.“

„Po ukončení jsme se rozdělili znovu do skupin a dostali jsme vajíčka, lepicí pásku, špejle, provázek a papír. Za úkol jsme měli postavit přistávací modul. Podmínkou bylo, že se vejce musí dotýkat země a nesmí být použitý jiný materiál, než ten, který jsme dostali. Po vyrobení všech modulů jsme postupně spouštěli moduly ze schodiště. Vyhodnoceny byly první tři místa + místo za vzhled + technické provedení.“

„Odpoledne jsme se rozdělili do skupin a plnili jsme úkoly a otázky - např.vyráběli raketu.“ Před samotným startem jsme ještě potřebovali vybrat správný pohon na naší cestu. I když se mnohým zdál pravděpodobný nepravděpodobnostní pohon, zajímavější iontový pohon nebo atomový, jediným možným je v dnešní době pouze gravitační prak, který využívá gravitace ostatních planet. Každý jsme si zkusili odpálit lihovou raketu a odstarotovali jsme let kolem ostatních planet Sluneční soustavy. Naši kosmonauti statečně plnili úkoly na každé z nich a něco málo se o nich dozvěděli.

Večer jsme si zkusili, jaká úskalí mohou nastat při komunikaci, když se vzájemně nevidíme nebo neslyšíme. Snažili jsme se napodobit předmět a informace o něm si předávat přes okno - zvukovou bariéru - a přes černou plachtu - zrakovou bariéru. Napodobeniny dopadly velmi dobře…

Čtvrtek - Průzkum povrchu

Další den jsme se vydali na průzkum povrchu. Terén na Titanu nebyl snadný. Zdolali jsme rovnou jeho nejvyšší vrchol. Zde musím všechny výsadkáře pochválit za veškerou sílu a odhodlání, které při cestě prokázali! Cesta nebyla snadná a namáhali jsme nejen tělo ale i mysl při luštění šifer tamní civilizace. Vyjít na vrchol se ukázalo být jako vždy snazší než sejít dolů. Některým jsme museli více či méně pomoci, ale společnými silami jsme průzkum zvládli.

„Ráno jsme se z Úpice vydali autobusem do Horní Malé Úpy, tam jsme si rozdali instrukce, vysílačky a mapky s trasou cesty na Sněžku. Po dvouminutovém intervalu jsme se ve skupinkách vydali pěšky na Sněžku. Na trase, po které jsme šli, byly schovány tuby, ve kterých byly šifry. Každý si mohl vzít pouze dvě kopie. Na tubách byly slova, které jsme podle papíru zašifrovávali a hlásili jsme šifry vysílačkami základně. Ta šla celou dobu před námi. Na Sněžce jsme dostali úkol vymyslet a vysílat vzkaz pro neznámou civilizaci, se kterou jsme chtěli navázat kontakt. Po skončení úkolu jsme se všichni vydali dolů do Pece pod Sněžkou, kde jsme počkali na autobus. Autobus nás dovezl zpátky do tábora.“

Večer zpět na mateřské lodi se vzbouřil palubní počítač. To jsem si jako kapitán lodi nemohla nechat líbit, ale počítač měl převahu a hybernoval mě. Co se dělo ten večer dál si tedy musíte vzpomenout sami …

Pátek - Fyzikální výzkum Titanu

Pátek byl ve znamení experimentu, ale ještě před samotným výzkumem jsme se trochu procvičili.

„Ráno jsme rozpoznávali symboly. Na dataprojektoru nám promítli 60 různých symbolů, všichni hádali jejich významy a psali si je do složek. Po promítnutí se říkali názvy symbolů, a který z názvů symbolu mělo nejvíc lidí ten byl za 1 bod pro každého co název použil.“

Odpoledne jsme si zkusili být opravdovými vědci. Zkusili jsme si práci v týmu a společné bádání nad konkrétním tématem…

„Každá skupinka dostala své téma a musela představit své téma ostatním dětem v podobě experimentu. Skupinek bylo šest a témata byla: mikrovlnka, hustoty těles a kapalin, snímání dějů rychloběžnou kamerou, výroba elektromotorků, tlaky a měření vzdáleností.“

Nešlo však pouze o výzkum, ale i o prezentování svých poznatků. To je v dnešní době pro vědce klíčové, aby posléze mohli dostat finance pro svůj výzkum.

V noci jsme se konečně střetli s obyvateli Titanu… Jak se chovat k neznámé formě života? Přijde jim naše běžné chování přátelské, nebude jim vadit hluk nebo pohyb? Dokážeme se chovat tak, abychom nenarušili jejich kulturu? Nad tím vším jsme se zamysleli, než jsme vstoupili na posvátnou půdu Titáňanů.

„V noci jsme se vydali do lesa kde byli Titáňané. Když jsme přišli k lesu, už na nás čekal hlavní Titáňan, který nám vysvětlil, co a jak máme dělat. V lese bylo celkem pět Titáňanů. Museli jsme zjistit, jak reagují Titáňané na pohyb, světlo, zvuk, apod. a oni se nás nesměli dotknout. Pokud se nás dotkli, museli jsme vyjít na louku, kde nás hlavní Titíňan dekontaminoval, a mohli jsme se vrátit zpátky do lesa. Naším úkolem bylo nasbírat co nejvíce papírků a namalovat a popsat chování dané civilizace.“

Celá noční hra byla velmi emotivní, strach, tma, únava z předchozích dnů. Aktivity na táborech jsou často náročné a proto zde chci na všechny apelovat, rodiče, děti, dávejte nám vědět o vašich zdravotních problémech, jinak nejsme schopni předejít tomu, aby se nestalo něco podobného jako Šárce. Žádná nemoc není na obtíž, se vším si poradíme, ale musíme o tom vědět! Nakonec jsme to zvládli a vzájemně jsme si pomohli. Ukázali jsme, že se umíme starat jeden o druhého. Všem moc děkuji za jejich nasazení a podporu.

Sobota - Návrat na Zemi

Sobota byla ve znamení odpočinku. Celý den byl línější, nikomu se do ničeho moc nechtělo. I tak jsme se pustili do připravených aktivit.

Jako první nás čekal kosmonautický tréning a zdravotní prohlídka. Na několika stanovištích jsme si vyzkoušeli, jaké hranice a možnosti má naše tělo, vyzkoušeli jsme si hranice slyšitelnosti zvuků našeho ucha, na jakou vzdálenost jsme ještě schopni vidět ostře, jaký je objem našich plic a nebo jak moc musíme šlapat na rotopedu, abychom ohřáli půl litru vody jen o pár stupňů.

Odpoledne, ješte stále na oběžné dráze Saturnu, jsme se vydali na průzkum dalšího měsíce Tethys. Tři týmy se vydaly do okolí na jeho průzkum a byly naváděny základnou, která zůstala na oběžné dráze. Bohužel se nám příliš nedařilo navázat vysílačkami spojení ale i tak se výsadkáři opět shledali se základnou.

Večer jsme se konečně vydali na návrat. Místem přistání na Zemi se staly Hawajské ostrovy a na oslavu šťastného přistání zpátky na Zemi jsme si udělali táborák, zpívali jsme písně s kytarou a uvařili jsme si tamní specialitu. Maso jsme zabalili do zelí a upekli jej … přímo v zemi. Jednoduše jsme vyhloubili díru do země, zanesli do ní rozpálené kameny, položili na ně zabalané maso a zasypali hlínou. Hmmmmmm…

Neděle - Shledání s rodinami

V neděli jsme se pokusili před odjezdem zhodnotit, jak se nám celý let na Titan vydařil a zavzpomínali jsme na všechny aktivity, kterými jsme v průběhu prošli. Děkuji zde HPčkovi za krásně připravené promítání fotek, které bylo velmi silné a představa toho, že celý tábor je ukonce mě vehnala slzy do očí.

„Ráno jsme napsali známky jako ve škole na papíry, kde byly dny a aktivity, které jsme měli ohodnotit, jak se nám líbily. Poté jsme si dali na záda papíry a navzájem jsme si psali vzkazy a věty o tom co si o dané osobě myslíme. Potom jsme se přemístili do přednáškové místnosti, kde nám pustili malé opakování celého týdne v podobě fotek.“

Nezbývalo, než sbalit kajuty, uklidit letové středisko a vyčkat na příjezd rodičů. Tábor byl u konce.

„Se všemi jsme se rozloučili a jeli jsme domů smutní z toho, že už tak fantastický týden skončil.“

Děkuji všem za neuvěřitelné zážitky, nová přátelsví a obrovské zkušenosti !!! A těším se třeba příští rok zase v Úpici. Kampak se asi vydáme tentokrát …

Poděkování

MŠMT

Poděkovat by se patřilo i MŠMT. Jejich finanční podpora nás stála nemálo nervů, i tak musíme uznat, že bez jejich podpory by ÚLeT účastníky nestál pouhých 400 Kč.

Financování proběhlo v rámci Individuálního Projektu Národního Podpora technických a přírodovědných oborů.

Podpora technických a přírodovědných oborů

Masarykově univerzitě

Naše poděkování přísluší především podpoře Masarykovy univerzity v době nepříjemné, jmenovitě panu Michalu Bulantovi.

Úpické hvězdárně

Velký dík patří i Úpické hvězdárně a panu řediteli ing Marcelu Bělíkovi za poskytnutí prostor i techniky. Patří sem také velký dík tamnímu zaměstnanci. který se o nás po celou dobu staral, Aleši Dvořáčkovi.

Vedoucím

Ráda bych poděkovala hlavě Svenovi za zajištění většiny programu a také celkového průběhu ÚLeTu. Bez jeho práce a zkušeností by nám ÚLeT zdaleka nedal tolik zážitků.

Za neuvěřitelné nasazení bych ráda poděkovala i všem vedoucím Saše, Pavlovi, HPčkovi, Janě, Atreyovi, Kamče a Vojťákovi, kteří bez odměny byli ochotni připravit tak náročný program a strávit pět dní s námi.

Více o nás ...

Účastníkům

A to nejdůležitější, děkujeme všem účastníkům za jejich nasazení při celém našem letu na Titan! Děkujeme …

Kolasova Anna
Žalská Daniela
Gavendová Barbora
Gavendová Marie
Vyvlečková Adela
Juhászová Terezie
Martinek Ondřej
Hurdes Vojtěch
Jandík Matyáš
Baják Tomáš
Dvořáková Julie
Dvořáková Lucie
Bartošek Dominik
Hilscher Ondřej
Snovická Hana
Koutná Monika
Šťavíková Kateřina
Dardová Eva
Pechová Barbora
Brož Vojtěch
Kachyňová Markéta
Šebesta Jiří
Svoboda Martin
Novotná Terezie
Osičková Simona
Nováková Šárka
Osičková Kateřina
Snovická Marie
Švejda Darius
Nejepsa Jakub
Ondráško Albert
Horák Libor
Šlechta Jiří

Dalším dobrým lidem

Instruktorům Brno za inspiraci a Know-how k pořádání podobných zážitkově pedagogických akcí

Instruktoři Brno

Vaše reakce

Reakce, které jste nám zaslali jsou pro nás velmi důležité a dávají nám pocit, že celý tábor má smysl dělat i do budoucna :) Moc děkuji všem, kteří napsali…

Děkuji za fotky a videa, jsou dobré. A také tábor byl moc dobrý a nic bych nechtěl změnit. Hodně věcí jsem se naučil a do fyziky do 6.třídy se to bude hodit. Rád jsem vás poznal a hodně pozdravuju všechny vedoucí. Doufám, že příští rok pojedu znova.

Ahoj, mě tábor dál nové zážitky, poznala jsem nové lidi a stěmi co jsme se znali jsme se většinou začali víc bavit.

Ahoj Baru,tabor byl super.Co mi tabor dal?Asi jsem se naucila lepe spolupracovat s ostatnima,nasla jsem si kamarady a naucila jsem se spoustu veci.Taky uz vim,ze tabor nemusi byt jenom nuda…Mej se hezky a vsechny pozdravuj.

Děkuji za fotky a videa, jsou pěkné, hlavně ta zpomalená videa jsou super,třeba balónek s vodou. Při prohlížení jsem si pěkně zavzpomínal, na hvězdárně se mi moc líbilo. Nejenom, že to byla zábava, ale poznal jsem spoustu nových věcí. A ta noční pozorování! Opravdu bezva! Mějte se všichni hezky a snad se zase někdy uvidíme.

Ahoj Báro mě tento tábor dal mnoho zkušeností do života a podívat se na fyziku v jiném světle , našla jsem si nové kamarády a společně jsme zažili kopec srandy. :) Chtěla bych i příští rok pokud to bude možné už se nemůžu dočkat :)

Tenhle tábor mi dal : Nový pohled na tábory… Že jsou i tábory,které jsou na úrovni. Dal mi nové poznatky, možnost potkat úplně různorodý kolektiv, zablbnout si, poznat fajn vedoucí, ochutnat parádní jídla (lítání pro ešusy vám bylo důkazem) :D , poprvé vyjít Sněžku, nový názor na přemýšlení… Přemýšlet se dá i zábavně jen hra nesmí být nudná. . . Dal mi i krásný pohled na oblohu… uchvátila mě louka za hvězdárnou… široká pastvina s nádherným měsícem… Na tábor jsem původně jela s myšlenou : A ono to nějáký bude, nějak to dopadne… A při odjezdu : A ono to bylo úžasný… Dřív jsem fyziku jako takovou fakt nemusela..myslela jsem, že je stejná jako matika. NENÍ. . Jednou jsem se do toho ve škole opřela, našla přes fyzikální školní projekt současného přítele a ještě si užila super fyzikální tábor… Děkuji Všem úleťákům a vedoucím za parádních 5 dní pod oblohou úpické hvězdárny . Snad se sejdeme příští rok na fyzikálním ÚŽASU.

Ahoj Baru :)) na táboře se mi asi nejvíc líbilo že jsme neměli danou domu večerky a nemuseli jsme stávat v 7:00 a otřesné jiné doby. :)) Dále se mi líbil přístup vedoucích k nám protože kdyby jsem vás chtěla porovnat s učiteli na naší škole a jejím a vaším přístupem k naším pubertálním řečem tak jste na stupnici nejviší :) Byl to prostě úplně nejlepší tábor na kterým jsme nebyli trestáni za sprostá slova. :)) moc Vám děkuji za krásné léto a všechny pozdravuj :))

Tábor mi dal skutečně skvělé zážitky,mnoho přátel a skušeností ,vím mnoho nových,zajímavých věcí,které možná v budoudnu obohatí muj život a za to vám všem Baru děkuji.Doufám,že to příští rok víjde a všichni se zase sejdem.Vážně moc Děkuju :D

Tak tábor se mi strašně líbil doufám že to výjde i další rok.Líbilo se mi že to není jako každý tábor přesně nalajnovaný program ,bylo to prostě něco jinýho a moc se mi to líbilo i děcka samozřejmě i vedoucí byli super a na tom taky záleží.Bylo to jednoduše suber něco jiného,jedinečného.Snad vás a všechny ostatní za rok ještě uvidím. Ahoj a všechny zdravím.

Ahoj Dalo mi to hodně nových přátel a taky hodně nových vtípků a mrtě xpéček. Děkuju a těším se na příště.

public/2012/ulet/uvod.txt · Poslední úprava: 2012/09/25 11:52 autor: Bára Mikulecká

Nástroje pro stránku