Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


public:2012:cikhaj:uvod

Cikháj - Šubířov

Sto let od zkázy Titaniku

Titanic Letos již 18. tradiční soustředění zájemců o fyziku na Cikháji pořádané Oddělením obecné fyzika a didaktiky ÚFE PřF MU v Brně proběhlo netradičně v Šubířově, protože rekreační středisko nám někdo vyfoukl. Tudíž se po mnoha letech konání akce mezi Žákovou horou a Tisůvkou přesunulo vše do penzionu Pohoda, který měl více pater, větší společenské prostory a taky větší porce.

Stoleté výročí jedné z největších námořních katastrof - potopení Titaniku - poskytlo nosné téma letošnímu odbornému programu soustředění:

Protože samotné poznávání přírodovědných principů a vstřebávání informací může být náročné, byl připraven také doplňkový zážitkový program během kterého se bylo možné zamyslet také nad jinými věcmi:

Pondělí

Zahájení

Po krátkém úvodním proslovu a bezpečnostním školení jsme se vydali na společnou plavbu. Nejprve jsme zjistili jak se kdo jmenuje a trochu si to procvičili na pár hříčkách. A jak jinak poznáte neznámého člověka? Když spolu něco děláte, proto jsme letos místo tak trochu umělých diskusí zařadili konstrukční dílnu.

Stavba plavidel

Cílem bylo vytvořit plovoucí lampión, který bychom posléze poslali na moře coby oběť bohu Poseidonovi. K dispozici byli kusy polystyrenu coby plováky, které bylo možné ořezat a opálit do libovolného tvaru, špejle, alobal, krepový a průklepový papír.

Inspirace na tuto aktivitu přišla z asijských festivalů plovoucích luceren, zapomněli jsme ale dostatečně zdůraznit, že má skutečně jít o lucernu, tudíž vzniklo množství velmi zajímavých plavidel různých tvarů a osvětlení. Po spuštění na vodu a zátěžové zkoušce jsme hodnotili velikost a krásu a když už začala být zima nejen organizátorovi v bazénu (tajně oblečeném v neoprenu) soutěž jsme vyhodnotili a rozešli se. Před tím jsme se ale ještě zadívali na mihotající se hvězdy, na které se možná stejně tak dívali i lidé vyplouvající na Titaniku vstříc novému životu. Někteří šli rovnou spát a jiní si povídali dlouho do noci.

Úterý

Astronavigace

První přednášku soustředění měl host Petr Scheirich, nadšený astrofyzik a mořeplavec v dobových plavidlech.

Přeplutí Atlantického oceánu na české plachetnici La Grace na podzim 2011, při níž bylo využito určování polohy pouze z astronavigace. Vysvětlení základních principů, ukázky a vyzkoušení si práce se sextantem. Historie navigace. Proč se Féničané, Arabové a Vikingové dokázali plavit bez kompasu? Proč se Kolumbus dokázal vrátit z Ameriky bez využití navigace podle hvězd? Co mají zeměpisná délka a šířka společného s délkovým a šířkovým rozměrem? Jak ovlivnilo hledání zeměpisné délky pokrok věda a techniky v 18. století? Je využití astronavigace výhradní doménou mořeplavců? Na jakém principu funguje a jaké přístroje k ní potřebujeme? Jak se lodi na oceánu navigovaly ještě před pár desítkami let? A jak se navigují dnes?

Mezitím…

…se instruktoři vydali na průzkum terénu, kde mělo další den dojít k Ztroskotání.

Astro měření

Petr Scheirich

Výuka práce se sextantem a umělým horizontem dopolední a odpolední měření úhlové výšky slunce, při němž se prostřídají všichni účastníci. Základní principy astronavigace (metody Interceptu), zpracování vlastních měření a z nich určení zeměpisné polohy.

Měření

Provedli jste si měření související se zkázou Titaniku. Hustota solného roztoku, rychlost výtoku vody ze svislé trubice, rozlišení při pozorování okem a dalekohledem a další měření.

Mezitím…

… probíhal průzkum trasy výletu po okolí Šubířova, který měl být ve čtvrtek po obědě a měl simulovat anabázi přeživších cestujících zpět do svých rodných zemí. Bohužel jsme se nakonec kvůli špatnému počasí rozhodli místo výletu pro náhradní program, okolí nás ale tak okouzlilo, že tu rozhodně někdy ještě nějakou akci uspořádáme.

Válka Barev

Recesní vodní bitva motivovaná legendární válkou Řeků proti Trójanům. Dva Králové, dva generálové, čtyři osobní strážci, hromada odvážných vojáků a dva lstiví zvědi.

Jediné co bylo předem jasné – nikdo z toho nevyvázne se suchou kůží :-)

Fyzika v době Titaniku

Zdeněk Navrátil

Stoleté výročí katastrofy Titaniku nám připomnělo, jak dávná je tato událost. Zažloutlé fotografie cestujících v dobovém oblečení či přístrojové vybavení lodi na pozadí fotografií tento dojem jen potvrzují. Přesto právě v této době vznikla fyzika, kterou lze i dnes považovat za moderní. Přednáška s experimenty se zaměřila na dva spektroskopické problémy, jejíchž řešení ke vzniku moderní fyziky vedlo.

Astronomické pozorování

Barbora Mikulecká

Večerní a noční pozorování Měsíce, planet, hvězd, hvězdných konstelací a dalších zajímavých úkazů na obloze s odborným výkladem.

Středa

Historie Titaniku

aneb plavba slavné lodi, události předcházející a následující

Luboš Poláček

K potopení Titaniku a velkým obětem na životech vedla celá řada chyb. Kdyby jedna z nich nenastala, nemuselo to dopadnout tak špatně. Byly chyby ve vedení lodi, chyby ve vybavení lodi, v radiové komunikaci mezi loďmi. Jaká byla vhodná reakce, když už se loď blížila k ledové hoře? Z dvojího vyšetřování katastrofy vyplynuly nové požadavky na bezpečnost plavby. I v současné době lodě mohou dopadnout špatně, jak dokazuje havárie lodi Estonia v r. 1994 a lodi Concordia v r. 2012.

Titanik, idea, konstrukce, stavba

Pavel Konečný

Před sto lety vyplul Titanik na svoji první plavbu. Tomu předcházela pozoruhodná práce řady specialistů všech možných odvětví, nejen inženýrů, řemeslníků a dělníků, i když ne jejich umu byl výsledek závislý v první řadě. Přednáška pojedná o některých aspektech vzniku této lodi, o tom, jak byla navržena a jakou technikou byla vybavena.

Ztroskotání

Když se začne potápět loď, jde o život. Každý v tom okamžiku bojuje sám za sebe, přesto ale může být vázán vztahy s rodinnými příslušníky, přáteli nebo morálními zásadami velícími pomáhat slabším - ženám a dětem.

Na trase bezmála 3 kilometrů plné překážek jste si mohli vyzkoušet jak byste se v podobné situaci možná sami zachovali. Některé překážky bylo možné překonat vlastními silami, u jiných byla nutná spolupráce a samostatně je překonat zvládlo jen několik nejšikovnějších či nejzdatnějších. U několika překážek dokonce způsob překonání určoval, zda a jak moc se překážka pro ostatní za vámi stane osudnou. Nakolik se spoléháte sami na sebe a nakolik si vzájemně pomáte i za cenu vlastního zdržení si mohl každý vyzkoušet na vlastní kůži v tomto závodě proti času, kdy s každou ubíhající vteřinou šance na konečnou záchranu rychle klesala. Ani těm, kteří se dostali z potápějící se lodi a doplavali k některému ze záchranných člunů však nemuselo být veselo, dlouhé čekání v chladném dešti realisticky dokreslovalo situaci při které jste čekali kolik dalších lidí se ještě zachrání a kolik z nich s lodí zůstane pod hladinou. Zpětné myšlenky nakolik jste mohli někomu pomoci částečně odbourala možnost zachráněných vykoupit tonoucí vlastní dodatečnou prací za jejich záchranu.

Archimedes

aneb sada pokusů na vztlakovou sílu

Luboš Poláček

Vztlaková síla působící na hliníkový válec ponořený do vody. Poloha hladiny vody v nádobě v různých situacích. Mohli jste vyjádřit, jaký výsledek experimentu jste očekávali.

Konference

V odpoledním volnu bylo možné zpracovat údaje z úterního měření, ty se prezentovaly na podvečerní konferenci v níž každá výzkumná skupinka popsala co měřila, svůj postup a závěr k němuž dospěla.

Cháron

V temné noci jste měli možnost se vrátit do situace ztroskotaných cestujících volně se vznášejících v ledovém oceánu na samotné hranici mezi životem a smrtí. Kdo chtěl mohl sestoupit do Cháronova podsvětí a v tichém klidu se zamyslet nad tím, kam se v životě ubírá. O cíle, které byste v životě chtěli dosáhnout jste měli možnost se s ostatními podělit a také zprostředkovaně vyjádřit svůj názor na smysluplnost takových cílů udělením semínek, jež symbolizovali sílu daný cíl dosáhnout.

Ať už jste se o své životní cíle a chuť jich dosáhnout podělili s kýmkoliv a získali pro sebe dostatek času ostatních nebo také ne, věříme, že svou správnou cestu životem každý z vás najde.

Čtvrtek

Voda a člověk v ní

Zdeněk Bochníček

Voda je životodárná tekutina, u dospělého člověka tvoří asi 55% hmotnosti těla. Je bezpodmínečně nutná pro biologické procesy a současná věda si nedokáže představit, že by kdekoliv ve vesmíru byl možný život bez vody. Voda je současně kapalinou s řadou zajímavých a neobvyklých vlastností, kterým souhrnně říkáme anomálie vody. Avšak člověk není přizpůsoben k životu ve vodním prostředí a ponořen do něj je nejen nadlehčován, ale také ohrožován na zdraví a životě. O tom všem si budeme v přednášce povídat a přidáme také řadu zajímavých experimentů.

Bylo možné zabránit srážce Titaniku s ledovcem?

aneb Optika nejen počátku 20. století

Jana Jurmanová

Na otázku, která je položena v názvu příspěvku, se snažili najít odpověď americká i britská vyšetřovací komise, a kromě nich snad každý, kdo se s příběhem Titaniku seznámil podrobněji. My si všimneme jednoho z klíčových momentů - z fyzikálního hlediska prozkoumáme, zda bylo možné včas zpozorovat ledovec, do kterého Titanik narazil. Dozvíme se přitom řadu poznatků o lidském oku, dalekohledech, ledu, mlze a kritériích, kterými fyzik hodnotí viditelnost předmětů.

Tanečně-šifrovací maraton

Kvůli deštivému a chladnému počasí jsme zrušili plánovaný výlet a místo něho narychlo připravili soutěž družstev vyžadující jak logické týmové myšlení, tak i pohybovou odvahu a kreativitu. Střídající se dvacetiminutové bloky v luštění šifer a tancování na nejrůznější hudební žánry bylo vyčerpávající pro všechny přítomné, určitě se ale všichni kdo chtěli vyřádili, což je v dobách katastrof jako je ztroskotání Titaniku nebo příchodu konce světa důležité :-)

Slibujeme, že příště nahradíme balet a výrazový tanec něčím tancovatelnějším :-)

Lidské kolektivy v mezních situacích

Jan Novotný

Katastrofa Titaniku je zvláštním případem situace, kde se menší či větší soubor lidí ocitá postupným vývojem nebo náhlým zvratem v podmínkách, ve kterých mu hrozí záhuba. Taková situace může vzniknout z mnoha důvodů - příčinou mohou být války, epidemie, technické havárie, přírodní katastrofy, chybná rozhodnutí… Osud kolektivů pak často závisí na pohotovosti, předvídavosti a odvaze jedinců, kteří musí řešit i obtížná morální dilemata zvláště v případě, že lze zachránit jen část zúčastněných. Budeme se zabývat několika případy kolektivů v mezních situacích, jak byly doloženy v historii či jak byly zobrazeny v literatuře.

Poslední večer

Po přednášce prof. Novotného už nebyl připraven žádný strukturovaný program, jen kytary, trocha brambůrek a limonád z baru a dlouhý večer, který každý mohl strávit jak chtěl. Povídáním, pojídáním, nebo konstrukcí létajícího lampiónu. Startu na potemnělém poli za Šubířovem se zúčastnili skoro všichni a i když lampión – zakrátko v plamenech – daleko nedoletěl, při katastrofě tentokrát nikdo nezahynul. Alespoň z něho zůstalo ohořelé cosi, co až překvapivě připomínalo kormidlo naklánějící Titanikem z úvodu celého soustředění. Inu o náhody ve světe není nouze a proto doufám, že se ještě potkáme…

Poděkování

Účastníkům

Za jejich zvídavost, chuť a nadšení.

Jméno Příjmení
Anna Kuřinová
Anna Pavlovová
Barbora Cejpková
Barbora Jágrová
Daniel Jurda
David Zlatovský
Eliška Zobačová
Jakub Černošek
Jakub Dolejší
Jakub Hanák
Jakub Mikl
Jan Pól
Jan Tesař
Jana Zuzaňáková
Jiří Horký
Karina Vacková
Kateřina Synková
Kristýna Jánešová
Lenka Takáčová
Lucie Skálová
Lucie Valentová
Marie Langrová
Martin Batelka
Martin Šípek
Michaela Kulhánková
Miroslav Cvan
Miroslav Tesař
Monika Robotková
Ondřej Minář
Petra Bartoňová
Petra Stupavská
Radek Šmarda
Radim Tichý
Radka Toufarová
Renáta Juříková
Štěpánka Hubáčková
Tereza Sobotková
Tomáš Gajdůšek
Tomáš Rakovský
Zdeněk Antoš
Zlata Šmídová

Organizátorům

Přednášejícím Za jejich skvěle připravené experimenty i povídání.

Jméno Příjmení
Zdeňku Bochníčkovi
Zdeňku Navrátilovi
Janě Jurmanové
Pavlu Konečnému
Barboře Mikulecké
Janu Novotnému
Luboši Poláčkovi
Petru Scheirichovi

Instruktorům

Jméno Příjmení
Svenu Dražanovi
Saše Porembové
Aňňe Dvořákové
Barboře Mikulecké

Dalším

Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy

Za financování letošního soustředění skrze jejich Individuální Projekt Národní Podpora technických a přírodovědných oborů.

Administrovaný Vysokým učením technickým v Brně a jejich projektem www.NaturTech.cz

Vysoké Učení Technické v Brně v rámci projektu www.NaturTech.cz

Jmenovitě paní Kateřině Hodické a Kateřině Růžičkové.

Podpora technických a přírodovědných oborů

Přírodovědecké fakultě MU

Za jejich dlouhodobou podporu těchto soustředění.

Přírodovědecká fakulta

Penzionu Pohoda

Za pohostinnost a vycházení vstříc v našich podivných požadavcích.

Penzion Pohoda Šubířov

Instruktorům Brno

Za know-how a inspiraci.

Instruktoři Brno
public/2012/cikhaj/uvod.txt · Poslední úprava: 2012/12/03 22:58 autor: Sven Dražan

Nástroje pro stránku